Snaren.nl neemt uw privacy zeer serieus. De geheimhouding en
bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij
weten het vertrouwen dat u in ons stelt te waarderen en zullen uiterste
zorgvuldigheid betrachten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Snaren.nl
behandelt uw persoonlijke gegevens, verkregen uit mailinglijsten, orders en/of
offertes strikt vertrouwelijk. Wij zullen uw e-mail adres, uw naam of andere
persoonsgegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of doorgeven. Ons doel is
onze websites, webshops en ons informatieaanbod op uw individuele wensen en
voorkeuren af te stemmen. Om dit doel te kunnen bereiken zijn uw gegevens en
voorkeuren voor ons van groot belang en zullen ook uitsluitend voor dit doel
gebruikt worden. Zoals bij de meeste websites gebruikelijk is verzamelen ook
wij niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers van onze websites,
bijvoorbeeld de eerder bezochte pagina of de gebruikte browserversie. Deze
gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en kunnen
niet met u persoonlijk in verband worden gebracht. Wij verwijzen op onze
website soms naar informatie van derden die niet tot Snaren.nl behoren. Wij
kunnen de bescherming en geheimhouding van de data die u daar achter laat niet
garanderen. Mocht u nog vragen hebben omtrent uw persoonlijke gegevens, neemt u
dan alstublieft per e-mail contact met ons op. Tevens gebruikt Snaren.nl uw
gegevens niet voor andere commerciële doeleinden dan het informeren over onze
diensten en het bekendmaken van nieuwe acties en aanbiedingen. Indien u bezwaar
heeft tegen ontvangst van deze gegevens kunt u een e-mail sturen naar info@snaren.nl 

Winkelkar  

Geen artikelen

Verzending €0.00
BTW €0.00
Totaal €0.00

Prijs incl. BTW

Winkelkar Afrekenen

In prijs verlaagd!