Snaren.nl besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van
de op onze webshop gepubliceerde data en prijzen. Onjuistheden kunnen echter
voorkomen. Bij onjuistheden in prijsstelling behoudt Snaren.nl zich het recht
voor om bestellingen te annuleren of in overleg met de klant een passend
alternatief te bieden.

Snaren.nl alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en
toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van
de informatie via internet alsmede technische storingen.

Deze webshop kan hyperlinks naar de websites van derden bevatten. Het gebruik
van websites van derden is voor risico van de gebruiker. Snaren.nl wijst alle
aansprakelijkheid voor de inhoud van voornoemde websites af.

 

Winkelkar  

Geen artikelen

Verzending €0.00
BTW €0.00
Totaal €0.00

Prijs incl. BTW

Winkelkar Afrekenen

In prijs verlaagd!